Om begrepp, centrala för arbetsmarknaden
SACO, Anna Ekström
Ordförande

 

 

 

 

1. Arbetsmarknad
Kvinnor arbetar ganska hårt jorden runt. I Sverige arbetar kvinnor mer än i andra länder avlönat, i arbete med lön.Men kvinnor och män finns i olika arbetsmarknader. Det är som att vi hade en arbetsmarknad för män i Sverige och en arbetsmarknad för kvinnor.De där olika jobben som kvinnor och män har, de avlönas olika. Det leder till att kvinnor under ett yrkesliv tjänar kanske bara tre-fjärdedelar av vad män tjänar.Det är dåligt, det är uselt. Kvinnor som går i pension får t ex lägre pension än vad män får. Vad beror det då på? Ja, det vet vi ganska mycket om. Det beror dels på att kvinnor väljer kvinnoyrken, som är lägre avlönade än mansyrken som väljs av män. Men det beror också på att kvinnor tar ett större ansvar för hem och barn hela yrkeslivet igenom. Därför halkar kvinnor efter i karriär och löneutveckling . Vi vet att det leder till skillnader i löner mellan kvinnor och män. Vi förstår att det beror på det. Men vi gör alldeles för lite åt det. Vi som ansvarar för arbetsmarknaden, vi som finns i fack och arbetsgivarorganisationer, men också alla män och kvinnor som jobbar och alla arbetsgivare, vi skall känna ett gemensamt ansvar för att kvinnor och män, ibland tjänar olika. Men det skall ske på grund av att de är olika duktiga, olika ansvarstagande, olika mycket chefer och olika utbildade. Aldrig i livet på att de har olika kön.

 

2. Arbetsliv
Min mormor, hon levde nästan hela 1900-talet, och när jag frågade henne vad som var den största förändringen under hennes långa liv, då sa hon till mig: Kvinnans frigörelse. Kvinnans frigörelse, det betyder många olika saker: rösträtt, rätt till den egna kroppen, men också tillträde till hela arbetslivet. Arbetslivet som kvinnorna fick komma in på under 1900-talet, det är många olika saker det. Det är mycket mer än bara lönen. Det är alla de villkoren som finns på en arbetsplats . Det är rätten att starta eget. Det handlar om rätten till kompetensutveckling. En god arbetsmiljö och slippa hot och trakasserier och mobbning. Arbetslivet är viktigt. Det betyder mycket för hur vi upplever våra liv, hur glada vi är, hur roligt vi har det. Arbetslivet, det har vi alla ansvar för. Arbetsgivaren har förstås sitt ansvar. Cheferna har sitt ansvar. Men alla vi som finns i arbetslivet, vi har också ett ansvar. Ett alldeles personligt ansvar för att se till att hela arbetslivet, med alla dess villkor blir så bra som möjligt för oss själva och våra arbetskamrater.3. Arbete
Arbete, det kan man beskriva på många olika sätt. Man kan säga att det är allt man gör som är jobbigt och kul och underbart och svårt och lätt. Men man kan också definiera det lite snävare, som man gör i jämställdhetslagen . För då är det det arbete som man utför för arbetsgivarens räkning och som man får lön för som räknas. Vi beter oss lite olika när vi arbetar i Sverige. Många småbarnsmammor arbetar jättemycket i hemmet med barnen, utan lön. Många småbarnspappor arbetar stenhårt på arbetsplatsen, för arbetsgivarens räkning, och med lön. Också på andra sätt är vi lite olika i vårt beteende vi kvinnor och vi män. Många kvinnor väljer kvinnoutbildningar och kvinnoyrken och får jobba till ganska låga kvinnolöner. Många män väljer mansutbildningar, som leder till mansyrken med mycket högre manslöner. Jag tycker att det är bra att vi får olika lön för olika arbete, om löneskillnaden beror på att den som är duktig, den som anstränger sig, den som pluggat hårt, den som tar på sig mer ansvar, t ex blir chef får högre lön. Men om det är så, att den högre lönen går till någon bara därför att han är man eller för att hon är kvinna, då tycker jag att det är oanständigt och alldeles, alldeles fel. Dessutom är det olagligt. Det står, svart på vitt i jämställdhetslagen .4. Reproduktion
Vem har ansvar för reproduktionen kan man fråga sig? Och spelar reproduktionen någon roll över huvudtaget?Ja för mig spelar reproduktionen roll, jag vill nämligen leva i ett samhälle med många barn. Där det föds många barn, där barn är välkomna. Man brukar ju säga att barn aldrig kommer lägligt. Och det är säkert sant. För den som är egenföretagare t ex så måste man ju dra ihop sin egen vinst, med eller utan småbarn. För den som är anställd, så kan barn ibland uppfattas som ett hinder; det gör att man inte kan jobba över, det gör att man inte kan göra extrasaker på arbetsplatsen. Så där tycker jag inte man skall se det. Barn skall vara en tillgång. Den som är småbarnsförälder och går tidigt för att hämta på dagis, skall kunna göra nytta på arbetsplatsen eller som egen företagare, precis som alla andra. Annars får vi tråkiga arbetsplatser, tråkiga egenföretag, och utan barn får vi ett väldigt tråkigt samhälle.5. Jämställdhetslagen
Vad skall man säga om jämställdhetslagen ? Ja jag skulle vilja säga; bra att den finns, men tråkigt att den behövs. Jag är övertygad om att jämställdhet byggs bäst underifrån. Det är genom kloka, kunniga, duktiga kvinnor och män, som värderas utifrån de insatser de gör som samhället växer. Inte genom lagar och förordningar förstås. Nu är tyvärr vår arbetsmarknad, vårt arbetsliv och vårt samhälle alldeles för lite jämställt, och tyvärr beror det, ibland på diskriminering . diskriminering är olagligt och fel. Jag tycker det skall vara så. Så jag tycker det är tråkigt att jämställdhetslagen behövs. Men eftersom Sverige ser ut som det gör, så är det bra att det finns.