Länk- och litteraturtips

 

 


 

Yvonne Hirdman
Professor i historia, Arbetslivsinstitutet / Stockholms universitet

- Med kluven tunga. LO och genusordningen, Atlas 2001

- Genus. Om det stabilas föränderliga former, Liber 2003

- Påminnelser. Om kvinnors liv i Sverige, Carlssons 1995

- Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Carlsson 1992

 

 

Håkan Hydén
Professor, Rättsociologi, Lunds Universitet

- Rättsregler, Håkan Hydén, Studentlitteratur, 2001

- Rättssociologi som rättsvetenskap, Håkan Hydén, Studentlitteratur, 2002

- Länk till Rättssociologi

 


Lars Jalmert
Docent i pedagogik, Stockholms Universitet

- Maskuliniteter, Connell, R. W. Daidalos 1996

- A Call for Global Action to Involve Men, Ferguson, H., Hearn, J., Gullvåg Holter, Ø., Jalmert, L., Kimmel, M., Lang, J. & R. Morrell (2004) Ending Gender-Based Violence. SIDA. Finns att ladda ned från www.sida.se och utges snart också på svenska.

- The Gendered Society, Kimmel, M. S. Oxford University Press, 2000

- Men and Masculinities är en vetenskaplig tidskrift som utges av SAGE Publications med fyra nummer per år och 2005 är 8:e årgången.

Länk som leder till XY: men, masculinities, and gender politics med artiklar och informations material.

Länk till Men´s Bibliography som uppdateras med täta mellanrum.

Länk som leder till FN:s Division for the Advancement of Women. Denna hemsida innehåller mycket material från FN:s.

 

 

Lotta Lerwall
Jur.dr. i offentlig rätt, Uppsala universitet, juridiska fackulteten

- Könsdiskriminering. En analys av nationell och internationell rätt, Lotta Lerwall, Iustus förlag 2001

- Länk till Lotta Lerwall, Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet

 

 

Martha Nussbaum
Professor i lag och etik, The University of Chicago

- Kvinnors liv och sociala rättvisa, ett försvar för universella värden. Nussbaum, Martha Craven, Daidalos, Sverige, 2002

- Länk till The University of Chicago, The Law School

- Länk till Center for Comparative Constitutionalism

 

 

Carl Gustaf Spangenberg
Universitetslektor i rättshistoria, Uppsala Universitet

- Svensk rättshistoria, Göran Inger, Liber, Sverige, 1997

- Historiska rättskällor, Kjell Åke Modéer

- Europa och rätten, Stig Strömholm, Natur och Kultur, 1991