Fördelar för män med jämställdhet
Lars Jalmert Docent i pedagogik, Stockholms Universitet

 


 

1. Bättre relationer på alla nivåer
Ja om man ska prata om fördelar för män med jämställdhet så är det ju inte så att det kommer några nya, vad ska vi kalla det, vinster i form av ökad lön eller någonting sånt utan det handlar ju mer om, vad ska vi kalla det, icke substantiella värden, kanske någon slags mentala och moraliska värden som män har att vinna så att säga. Och ska man prata väldigt övergripande så kan man ju säga det att man kan tänka sig att män faktiskt får bättre liv med en ökad jämställdhet . Och då handlar framför allt om att man får bättre relationer till andra människor, där relationerna inte bygger på ett maktövertag, utan där det handlar om att man ska kunna leva i ett, vad ska vi kalla det, ett balanserat liv tillsammans med en partner, men kanske också med andra människor. Det handlar liksom om alla nivåer. Vi har ju i Sverige haft en jämställdhetspolitik som har fokuserat för männens del, dels på papparollen men också på att vara emot mäns våld. Och bägge två de här områdena skulle ju leda till, ja, bättre relationer. Om man ser på papparollen så handlar det i första hand om bättre relationer till sina barn än vad tidigare generationer har haft . Och det kan naturligtvis sprida sig till bättre relationer till andra människor överhuvudtaget. Man kan tänka sig att män skulle få bättre relationer till sina arbetskamrater. Man kan på ett slags globalt perspektiv också tänka sig att män får bättre relationer till andra, och faktiskt kunna säga det att många krig skulle kunna undvikas om vi hade en bättre jämställdhet.

 

2. Lika värde
För jämställdhet handlar ju faktiskt ytterst om människors lika värde. Och jämställdhet handlar ju om lika värde mellan kvinnor och män. Men det handlar naturligtvis om också att det är lika värde överhuvudtaget mellan människor. Det här är ju en grundidé som finns inskriven redan i FN´s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948. Och det är det som man har strävat efter hela tiden i jämställdhetskampen nämligen att kvinnor och män ska leva i, vad ska vi kalla det, i balanserade relationer där inte det ena könet har makt över det andra könet. Utan det handlar om att man ska leva i en maktbalans. Och man kan säga generellt att det är det som jämställdhet strävar efter, att det inte ska finnas en över – underordning, utan att det är, ja människor ska leva på lika villkor.

 

3. Kan män vara feminister
Alltså män kan ju kämpa för jämställdhet därför att det bygger då på en rättvisetanke och en tanke om lika värde. Och män kan ju vara feminister därför att en väldigt enkel definition av vad feminismen står för det är ju att man uppfattar att det finns en över- och underordning mellan män och kvinnor, där män är överordnade och kvinnor underordnade. Det är det första steget och det andra att man naturligtvis vill göra någonting åt det. Man kan ju säga det, att det här kan ju män mycket väl uppfatta också, och faktiskt också vilja ha en förändring. Så man skulle kunna säga väldigt enkelt att antingen är man feminist eller också är man inte det. Och det handlar alltså om att man uppfattar det här och vill ändra på det. Sen kan man ju säga också att radikalfeminist som har blivit ett begrepp som väldigt många vänder sig mot, det handlar ju inte alls om att vara manshatare eller vara mest arg eller någonting sånt. Utan radikalfeminist det är ju helt enkelt en person som uppfattar att den här maktordningen, över –underordningen, mellan kvinnor och män det är den, så att säga den tyngsta maktordningen som vi har i samhället. Och det kan man ju se också, alla borde kunna se att den är väldigt tung, därför att den går igenom i hela våra liv och över hela jorden, så att säga, så gör vi en uppdelning mellan kvinnor och män och markerar att män är överordnade. Så att det är ingen tvekan om att den här maktordningen har en väldigt, väldigt stor betydelse för människor, för både kvinnor och män, och att det är någonting som man måste ändra på för att vi ska kunna leva, helt enkelt, bättre liv.

 

4. Mäns våld
En väldigt viktig vinst som män skulle göra, och kvinnor också för den delen, är ju om man kunde slippa allt våld, allt av mäns våld. Och det är då mäns våld som är riktat både mot kvinnor, men också mäns våld som är riktat mot andra män. Jag tänker på väldigt enkla exempel. Det måste ju vara bra mycket trevligare och bättre att kunna gå på krogen utan att riskera att hamna i slagsmål eller bli nerslagen efteråt av andra män. Och det här våldet bygger ju alltid på en och samma företeelse nämligen en upplevd kränkning , som utgår ifrån att de ska ha makt i en viss situation. Och det kan vara makt över kvinnan, eller över kvinnor. Men det kan också vara att de upplever att de ska ha makt över andra män. Och sen upplever de att den här makten tas ifrån dem på något sätt och känner sig kränkta och då ska de återupprätta den här makten. Och det gör man genom att använda våld. Så att om vi kunde få en mansroll som inte utgick ifrån att män har rätt till makt, då skulle vi naturligtvis inte uppleva det här som kränkningar utan som något som vore så att säga helt ok. Och då skulle vi undvika en massa våld. Och som sagt det här med krogköer är ju ganska enkla exempel men också ganska påtagliga och tydliga exempel på att människor faktiskt skulle leva bättre utan det här manliga våldet.

 

5. Parrelationer
Det är naturligtvis också vinster av att slippa leva i en parrelation som är uppbyggd på att han har makt över henne, av att han ska bestämma och så, att det naturligtvis är mycket, mycket bättre och lyckligare att leva i en relation där han är, så att säga, uppskattad för den han är och inte för han har makt över henne. Det är ju en ganska sjuk relation, där, som är just den att han ska upprätthålla någon slags makt över henne, som vi väldigt ofta då döljer genom att säga att det handlar om kärlek eller att han är svartsjuk och så vidare. Men där han kan misshandla henne just därför att han ska helt enkelt bara visa vem det är som bestämmer av dom. Jag menar ju att de här männen som gör det, de skulle naturligtvis tjäna enormt mycket på att leva i en relation som inte var uppbyggd på en maktobalans, för att inte tala om vad hon skulle tjäna på det förstås.

 

6. Kvinnors rädsla för män / mäns självmordsfrekvens
Man kan ju säga också att vinster för män med jämställdhet , eller ökad jämställdhet är ju att män kan, vad ska vi kalla det, slippa ifrån en del svarta sidor eller avigsidor av att vara, av den mansroll som finns idag. Och där är det ju, man kan säga väldigt enkelt att, om jag är ute på stan sent en kväll och hamnar bakom en kvinna, kanske 10 meter bakom henne, så märker jag direkt att hon är rädd för mej. Och det vore en vinst tycker jag om jag kunde gå på stan också och slippa känna den där känslan av att kvinnor är rädda för mej. Det vore ju definitivt en vinst för kvinnor också naturligtvis. Men om vi nu tittar på män så är det här en sak som, det vore skönt att slippa det. Och så på ett litet, vad ska vi kalla det, djupare plan så finns det ju vinster att hämta för män exempelvis i kanske en minskad självmordsfrekvens. Det här kan låta lite konstigt men det handlar naturligtvis om att den mansroll som vi har, att den är förödande också för många män. Där det handlar om att prestera och konkurrera och hela tiden jämföra sig med andra män också i, kanske i en fas av att känna sig inte duglig, att inte räcka till och så, så har vi ju en väldigt mycket större andel män som tar livet av sig än vad det är kvinnor. Och nåt som man enligt mitt sätt att se då, kan hänvisa direkt till att de inte klarar av att leva upp till den mansroll som de tycker att de ska leva upp till.

 

7. Prestation i skolan
Andra vinster som man också kan se på lång sikt är ju kanske att, alltså vi vet idag att flickor presterar bättre i skolan på alla nivåer, även universitetsnivå och har också därmed tillgång till högre utbildning. Det här är ju inte som jag ser det någonting som ligger i några gener eller är könsbundet eller så, utan det här är naturligtvis beroende på hur vi har organiserat samhället. Och då handlar det ju också om att män kanske inte behöver utbildning för de går ändå ut och får välavlönade arbeten. Men en vinst vore naturligtvis den att för unga män eller pojkar att faktiskt så att säga prestera bättre i skolan och att inte känna att de inte räcker till.

 

8. Hög dödlighet för unga män
Det finns ju andra vinster också för män i det här med att man kan undvika en del obehagliga mönster som finns i den vad ska vi kalla det, den rådande mansrollen. Ett sånt där är att unga män har en, vad ska vi kalla det, en överdödlighet. Unga män dör i situationer som är en direkt konsekvens av den rådande mansrollen. Och ett exempel på det här är ju att det är nästan enbart unga män som dör i singelolyckor och trafikolyckor som de så att säga har, vad ska vi kalla det, orsakat själva. Och därför att man, det förväntas av en som ung man att man ska kunna köra bil och att man ska köra i hög hastighet och kanske också att man ska köra på fyllan och så vidare. Så att här har vi ju, en stor andel av de dödsfall som inträffar i trafiken är ju unga män som är de som dör. Och det är klart att om förändrade mönster, förändrade strukturer leder till ett mer jämställt samhälle, så skulle också den här typen av avigsidor eller svarta sidor, ja åtminstone minska, om inte helt försvinna.