Frågor o svar


     
 Forskare ger perspektiv på jämställdhetslagen, t.ex. Håkan Hydén om "Relationen mellan lagar och normer", Carl Gustav Spangenberg "Lagen som rättsäkerhetsgaranti", Martha Nussbaum "Centrala mänskliga förmågor".

Marknadens parter - LO, TCO, SAKO och Svenskt Näringsliv - talar om begrepp som är centrala för jämställdhetslagen t.ex. arbete, arbetsliv, arbetsmarknad.

Animationer ger perspektiv på jämställdhet.

Materialet på denna sida är fritt att ladda ner och att använda i icke kommersiella sammanhang. Behöver du handledning, se info.

JÄMSTÄLLDHETSLAGEN HAR UPPHÖRT ATT GÄLLA.
2008 UPPHÄVDES FÖRFATTNINGEN OCH ERSATTES AV DISKRIMINERINGSLAGEN.

THIS LAW IS SINCE 2008 REPLACED BY THE DISCRIMINATION ACT.

 
     

För att se materialet behöver du VCL media player. Ladda ner härifrån:

To take part of the sequences you will need VLC media player.Download from here:

http://www.videolan.org/vlc/

   

Animationer

 

Mikael Beckman-Thoor, Konstnär


Yvonne Hirdman
Professor i historia.
Arbetslivsinstitutet/Stockholms Uni.
Ang. lika lön Elake Åke

Ang. lika lön. Elake Åke

Hemmafrusamhället. | Text

Fler filer med animationer i biblioteket. Fler filer av Mikael Beckman-Thoor i bibliotekt.

Fler filer med Yvonne Hirdman
i biblioteket.


   
Håkan Hydén
Professor i rättssociologi.
Lunds Universitet
Lars Jalmert
Docent i pedagogik.
Stockholms Universitet.

Lotta Lerwall
Jur.dr. i offentlig rätt.
Uppsala universitet

En lag är aldrig starkare än den norm som ligger under den. | Text

Bättre relationer på alla nivåer. | Text

Könsdiskriminering - en värdefråga. | Text

Fler filer med Håkan Hydén i biblioteket.

Fler filer med Lars Jalmert i biblioteket.

Fler filer med Lotta Lerwall i bibloteket.


   


Martha Nussbaum
Professor i lag och etik.
The University of Chicago


Carl Gustav Spangenberg
Universitetslektor i rättshistoria.
Uppsala universitet.


LO
Ordförande, Wanja Lundby Wedin.

Särbehandling för att uppnå
sann jämställdhet.
| Text

Lag och rätt som medeltidabild
program.
| Text

Arbetsmarknaden. | Text

Fler filer med Martha Nussbaum i biblioteket.
Fler filer med Carl Gustav Spangenberg
i biblioteket.

Fler filer med LO, Wanja Lundby Wedin, i
biblioteket.
     


SACO
Ordförande, Anna Ekström.


Svenskt Näringsliv
Ansvarig för jämställdhetsfrågor,
Håkan Eriksson.


TCO
Ordförande, Sture Nord.

Arbetsmarknaden. | Text

Arbetsmarknaden. | Text

Arbetsmarknaden. | Text

Fler filer med SACO, Anna Ekström, i
biblioteket.
Fler filer med Svenskt Näringsliv,
Håkan Eriksson
, i biblioteket.
Fler filer med TCO, Sture Nord, i
biblioteket.